Υπηρεσίες για τους ασθενείς μας

• Εξυπηρέτηση μέσω ενός ευρύτερου δικτύου συνεργατών οποιασδήποτε Ιατρικής Ειδικότητας
• Νοσηλεία καθώς και δυνατότητα εύρεσης αποκλειστικών νοσοκόμων
• Μεσολάβηση Μικροβιολογικών εξετάσεων και ανακοίνωση αποτελεσμάτων
• Διατροφική υποστήριξη
• Συνταγογράφηση και παράδοση φαρμάκων
• Προληπτική Ιατρική και εμβολιασμοί, ενηλικών και ανηλικών, σύμφωνα με το εθνικό Πρόγραμμα
• Ψυχολογική και κοινωνική Υποστήριξη